Onze tarieven

Overzicht van de tarieven van SUCCES Belastingadviseurs

Lees ook ons prijsbeleid, onze algemene voorwaarden en onze optimale prijs-kwaliteit verhouding.

U betaalt alléén wat u nodig heeft of kiest een totaal pakket!

Tarievenoverzicht

Download hier onze actuele tarieven, en lees hier meer over wat er onder het tarief valt.

Onze diensten voor ondernemers (voor tarieven zie tarievenkaart)Tarief
  
Winstaangifte (incl. aangifte IB, jaarrekening, balans, winst- en verliesrekening) Let op: Bij dit tarief gaan we ervan uit, dat er een afgeronde, gecontroleerde en kloppende jaarrekening/ jaarcijfers en boekhouding van de onderneming aanwezig is. Als de jaarcijfers en/of achterliggende administratie vragen oproept en wij (boekingen/facturen/bankmutaties van) de administratie en/of jaarrekening moeten controleren, aanpassen en/of corrigeren, wordt deze tijdsbesteding als meerwerk extra gefactureerd.zie tarievenkaart
Vpb- aangifte (incl. jaarstukken, balans, winst- en verliesrekening)in overleg
Fiscaal advies om op uw belasting te besparenin overleg
Oprichten van een BVin overleg
Deponering jaarrekening bij KvKin overleg
Organiseren aandeelhoudersvergaderingin overleg
  
Jaaraangifte omzetbelastingin overleg
Kwartaalaangifte omzetbelastingin overleg
Corrigeren/ controleren van een boekhoudingin overleg
  
Standaard uurtarief voor onze vaste klanten (indien het niet onder een vaste prijs valt)zie tarievenkaart
Standaard uurtarief voor eenmalige en/of spoed werkzaamhedenidem
  
Per maand: 
Aangifte loonbelasting incl. loonadministratie per werknemer/loonstrookin overleg
Aangifte omzetbelastingin overleg
Boekhouding incl. alle belastingzakenin overleg
 
Onze diensten voor particulieren (voor tarieven zie tarievenkaart) 
  
Aangifte inkomstenbelasting (dit tarief geldt ook voor een check van de aangifte)* Is er sprake van koop- en verkoop huis in hetzelfde jaar, dan komt er een uur meerwerk bij.zie tarievenkaart
Aangifte inkomstenbelasting incl partneraangifte (geldt ook voor de check incl. partner)* Is er sprake van koop- en verkoop huis in hetzelfde jaar, dan komt er een uur meerwerk bij.zie tarievenkaart
Scheidingsaangifte (wanneer we langer dan 2 uur bezig zijn, wordt er meerwerk berekend)zie tarievenkaart
Fiscaal advies om op uw belasting te besparenin overleg
  
Aanvragen/ wijzigen toeslag, b.v. zorg- of huurtoeslagzie tarievenkaart
Aanvragen/ wijzigen voorlopige aanslag, b.v. bij teruggave hypotheekrentezie tarievenkaart
Aangifte volgens F- of M-formulier (bij overlijden of immigratie) (wanneer we langer dan 2 uur bezig zijn, wordt er meerwerk berekend)zie tarievenkaart
Bezwaar maken tegen een aanslag of beschikkingin overleg
Standaard uurtarief voor onze vaste klanten (indien het niet onder een vaste prijs valt)zie tarievenkaart
Standaard uurtarief voor eenmalige en/of spoed werkzaamhedenidem
  

Let op:

  1.  Genoemde tarieven hebben een standaard tijdsnormering die voor die gemiddelde aangifte voldoende is (lees meer over de inhoud van onze vaste prijs pakketten).
  2. Genoemde tarieven zijn gebaseerd op de ons afgegeven machtiging(en) m.b.t. de vooringevulde aangiftegegevens.
  3. Voorwaarde voor de bovengenoemde tarieven is, dat de boekhouding reeds gecontroleerd en op orde is en dat alle spullen compleet zijn.
  4. Hebben we voor uw aangifte meer tijd nodig, dan informeren wij u hier van te voren over en/of maken we vaste prijsafspraak (dit doen we i.v.m. efficiëntie alléén als we inschatten, dat het meerwerk meer dan een uur zal zijn).
  5. Wij proberen een zo duidelijk mogelijke indicatie van onze tijd en kosten te geven. Hierbij behouden we ons het recht voor, indien de werkzaamheden en/of aangifte daar aanleiding toe geven, om maximaal één uur meerwerk in rekening te brengen zonder hiervoor van te voren te overleggen (zo kunnen wij snel en efficiënt werken)