Overzicht van de tarieven van SuccesFiscaal Belastingadviseurs

Lees ook ons prijsbeleid, onze algemene voorwaarden en onze optimale prijs-kwaliteit verhouding.

U betaalt alléén wat u nodig heeft of kiest een totaal pakket!

Tarievenoverzicht

Download hier onze actuele tarieven, en lees hier wat er onder het tarief valt en wat niet.

Voor ondernemers (voor tarieven zie tarievenkaart) Excl. BTW
Winstaangifte (incl. aangifte IB, jaarrekening, balans, winst-en verliesrekening)Let op: Bij dit tarief gaan we ervan uit, dat er een afgeronde, gecontroleerde en kloppende jaarrekening/ jaarcijfers en boekhouding van de onderneming aanwezig is. Als de jaarcijfers en/of achterliggende administratie vragen oproept en wij (boekingen/facturen/bankmutaties van) de administratie en/of jaarrekening moeten controleren, aanpassen en/of corrigeren, wordt deze tijdsbesteding als meerwerk extra gefactureerd. zie tarievenkaart
Vpb- aangifte (incl. jaarstukken, balans, winst-en verliesrekening) in overleg
Fiscaal advies om op uw belasting te besparen in overleg
Oprichten van een BV in overleg
Deponering jaarrekening bij KvK in overleg
Organiseren aandeelhoudersvergadering in overleg
Jaaraangifte omzetbelasting in overleg
Kwartaalaangifte omzetbelasting in overleg
Corrigeren/ controleren van een boekhouding in overleg
Standaard uurtarief voor onze vaste klanten (indien het niet onder een vaste prijs valt) zie tarievenkaart
Standaard uurtarief voor eenmalige en/of spoed werkzaamheden idem
Per maand:
Aangifte loonbelasting incl. loonadministratie per werknemer/loonstrook in overleg
Aangifte omzetbelasting in overleg
Boekhouding incl. alle belastingzaken in overleg
Voor particulieren (voor tarieven zie tarievenkaart) Excl. BTW
Aangifte inkomstenbelasting (dit tarief geldt ook voor een check van de aangifte)* Is er sprake van koop- en verkoop huis in hetzelfde jaar, dan komt er een uur meerwerk bij. zie tarievenkaart
Aangifte inkomstenbelasting incl partneraangifte (geldt ook voor de check incl. partner)* Is er sprake van koop- en verkoop huis in hetzelfde jaar, dan komt er een uur meerwerk bij. zie tarievenkaart
Scheidingsaangifte (wanneer we langer dan 2 uur bezig zijn, wordt er meerwerk berekend) zie tarievenkaart
Fiscaal advies om op uw belasting te besparen in overleg
Aanvragen/ wijzigen toeslag, b.v. zorg- of huurtoeslag (* voor vaste cliënten: 129,-) zie tarievenkaart
Aanvragen/ wijzigen voorlopige aanslag, b.v. bij teruggave hypotheekrente (* voor vaste cliënten: 129,-) zie tarievenkaart
Aangifte volgens F- of M-formulier (bij overlijden of immigratie) (wanneer we langer dan 2 uur bezig zijn, wordt er meerwerk berekend) zie tarievenkaart
Bezwaar maken tegen een aanslag of beschikking in overleg
Standaard uurtarief voor onze vaste klanten (indien het niet onder een vaste prijs valt) zie tarievenkaart
Standaard uurtarief voor eenmalige en/of spoed werkzaamheden zie tarievenkaart

Let op:

  1.  Genoemde tarieven hebben een standaard tijdsnormering die voor die gemiddelde aangifte voldoende is (lees meer over de inhoud van onze vaste prijs pakketten).
  2. Genoemde tarieven zijn gebaseerd op de ons afgegeven machtiging(en) m.b.t. de vooringevulde aangiftegegevens.
  3. Voorwaarde voor de bovengenoemde tarieven is, dat de boekhouding reeds gecontroleerd en op orde is en dat alle spullen compleet zijn.
  4. Hebben we voor uw aangifte meer tijd nodig, dan informeren wij u hier van te voren over en/of maken we vaste prijsafspraak (dit doen we i.v.m. efficiëntie alléén als we inschatten, dat het meerwerk meer dan een uur zal zijn).
  5. Wij proberen een zo duidelijk mogelijke indicatie van onze tijd en kosten te geven. Hierbij behouden we ons het recht voor, indien de werkzaamheden en/of aangifte daar aanleiding toe geven, om maximaal één uur meerwerk in rekening te brengen zonder hiervoor van te voren te overleggen (zo kunnen wij snel en efficiënt werken)